Routebeschrijving

0.0      Vanaf de insteekhaven van De Laak SB richting Den Haag
0,7      SB bruggat nemen. Daarna BB uit de Laakhavens in.

De Laakhavens zijn rond 1900 aangelegd. Op de hoek aan SB staat het oude havenkantoor met een Haagse Ooievaar trots op de gevel. Voorbij de volgende brug ligt aan SB het botenhuis van de Haagse Studenten Roeivereniging Pelargos.

2,5      Na drie bruggen SB uit onder een gewone- en een spoorbrug door het Laakkanaal op. Volg het Laakkanaal 1,2 km en passeer hierbij 1 brug.
4,0      Voor de volgende brug scherp BB uit de Strijp in. De Strijp is smal met woonboten.

U vaart nu door de bakermat van de hit: “O O den Haag”: “Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger …”.

4,9      Onder het verkeersplein SB met de vaart mee. Na het verkeersplein volgen 2 autobruggen.
5,9      Na de tweede brug BB uit. Let op:de Strijp is hier smal en ondiep en er zijn lage bruggen. Pieterburen is nodig. CP1
7,6      Na het gemaal van de Wippolder volgt een haakse bocht naar SB en meteen daarna een naar BB onder een lastige brug. Minder vaart! U vaart vanaf nu op de Strijp Reijnerwatering.
9,5      Na het hoogspanningstransformatorstation SB uit de Zweth op.

De Zweth stamt uit het begin van de 20steeeuw en is een snelle vaarverbinding door het Westland.

11,9     De eerste afslag SB de Lange Watering op en onder het viaduct van de Veilingweg door. In Kwintsheul wordt devaart smal; let op de riemen.
14,2    Onoverzichtelijke brug in Kwintsheul. Rechtuit Holle Watering volgen.
15,0    Na 800 m bij de driesprong van waterwegen rechtuit onder smalle brug door naar Wennetjessloot. Hierna nog diverse smalle bruggen. Blijf de Wennetjessloot volgen.
16,2    Na een brug wordt het water veel breder. Daarna is voor een stenenbrug aan SB de Kanovereniging “Windhappers Westland”. Bij deze vereniging kunt u een toiletstop maken. CP2
17,1     Na de stenen brug BB uit op de Nieuwe Vaart. Deze 2,2 km volgen. Hier zijn verschillende smalle, lage bruggen met een pijler in het midden. Passeer ze aan BB-zijde en slip goed.
19,6    Volg de haakse bocht met het water mee naar BB en ga onder de brug door.
19,9    Haakse bocht naar SB, Gantel. Let op verkeer bij deze kruising. De Gantel 2,8 km volgen.

Enkele eeuwen voor Christus brak het water uit de Noordzee door de oever van de Maas heen. De voormalige getijdekreek de Gantel is hier een overblijfsel van

22,8    Op de T-splitsing gaan de prestatietochtroeiers SB de Monsterse Vaart / Vlotwatering op.
Houdt bij de Y-splitsing BB aan. Daarna stuurboordwal. Na 2 km keren bij restaurant The Vineyard (voorheen de Westlandse Druif) (CP3) op aanwijzingen van de baancommissaris. Vaar de 2 km terug. Bij de T-splitsing SB uit uw weg vervolgen. En meteen de eerste …

De wedstrijdroeiers roeien hier rechtdoor op de Gantel.

Vanaf nu geldt de aangegeven afstand voor de prestatietocht. Voor de wedstrijd is dit 4 km minder.

26,2    … BB uit de Poelwatering op. Volg de Poelwatering en verderop het Nieuwe Water 5,2 km. U komt af en toe scherpe haakse bochten tegen. Minder tijdig vaart, anders schiet u de kant in.
31,3    Bij de Oranje uitw.sluis scherp BB onder hefkeersluis door het Zwethkanaal op. Neem de meest BB sluis van de drie. U zit goed als u onder hoogspanningsleidingen en -masten vaart.
35,0    Op het kruispunt SB uit de Verlengde Strijp op.

Mocht u in de ogen van de organisatie te lang over de tocht doen, dan wordt u geadviseerd rechtdoor te varen tot het niet verder kan. Daar scherpe bocht SB, daarna scherpe bocht BB en bij ’t Haantje (keersluis) rekening houdende met scheepvaart BB uit de tocht bij km 50 km op te pakken.

36,8    Bij de T-splitsing BB uit de Lier Watering op. Volg deze met een scherpe bocht over SB. U vaart nu op de Zijde.
40,8    Na de brug bij Molen Korpershoek scherp BB uit. U vaart op de Gaag Schipluiden in.
41,4    De Zouteveensebrug is met 30 cm te laag om onderdoor te varen. Probeer dit dus ook niet! Meldt u bij de baancommissaris die u helpt. Voor de Wedstrijd wordt de tijd zo’n 5 km stilgezet. CP4

Natuurlijk kunt u indien de tijd het toelaat in Schipluiden een consumptie nuttigen.

41,6    Tussen Schipluiden en Delft zijn hele lage smalle bruggen (o.a. Kerkpolderbrug op 41,8; Brug Overgaag op 43,8 en De Kickert op 44,3 km). Stop voor deze bruggen en ga er langzaam onderdoor. Zorg dat uw vaantjes en vlag gestreken zijn en de stuur onderuit kan liggen.
42,6    Bij het aquaduct met de A4 staan onder de brug dukdalven. Erna diverse meerpalen en midden op het water een pijler van een keersluis. Let goed op!
44,1    In Den Hoorn SB aanhouden De Kickert (Buitenwatersloot) op. Deze sloot is pittoresk, erg smal en heeft veel smalle bruggen.
46,1    Einde Buitenwatersloot SB uit. U vaart over de oude stadsgracht van Delft.
46,8    Na 600 meter de Kolk, hier BB uit richting Hambrug. Nog 8 km naar de Laak. CP5. Hier start voor de Wedstrijd de tijdmeting voor de laatste 12 km naar De Laak.

Volg de Delftsche Schie langs Laga en DDS richting Den Haag.
49,5    Volg na de Reineveldbrug de hoofdvaart Delftse Vliet/ Rijn-Schiekanaal.
53,7    Voor de Nieuwe Tolbrug gaan de Prestatieroeiers BB uit en volgen de Trekvliet naar Roeivereniging De Laak op 54,8. Roei voorbij de insteekhaven tot de finish op dezelfde plek als de start.

53,7  (50,0)  De Wedstrijdroeiers varen rechtdoor onder de Nieuwe Tolbrug en voorbij de Kerkbrug in Voorburg. Hier rondmaken op aanwijzingen van de baancommissaris bij CP6 voor de laatste 3 km. Na de Nieuwe Tolbrug SB uit de Trekvliet op.
54,6    Alle boten roeien door voorbij de insteekhaven van de vereniging tot de finish en kunnen na het passeren van de finish rondmaken en afmeren bij de roeivereniging.

Welkom terug ! Wil je deze kaart, de routekaart en bootnummers inleveren? Als je een boot van De Laak hebt gebruikt, wordt het gewaardeerd als deze weer glanzend schoon in de loods komt te liggen.

Terug naar de algemene route pagina.