De Haegsche Bluf Marathon Wedstrijd is een tijdrace over ongeveer 48 kilometer. Rond Schipluiden wordt vanwege te lage bruggen de tijd gedurende 6 kilometer geneutraliseerd.

De route wordt aangegeven in de door RV De Laak beschikbaar gestelde routekaarten. Onderweg zijn op een aantal plaatsen controleposten ingericht om te controleren dat alle ploegen het gehele traject afleggen.

Ploegen worden voorzien van een startnummer. Dit startnummer moet worden aangebracht op de boeg van de boot, zowel aan bakboord als aan stuurboord goed leesbaar.

Elke ploeg dient een telefoonnummer door te geven waar zij tijdens de marathon op bereikbaar zijn. Deze telefoon dient de hele dag goed hoorbaar te zijn en meteen beantwoord te worden. Het handigste is een waterdichte hoes bij de stuur.

Start en finish zijn voor het verenigingsgebouw van RV De Laak op de Trekvliet en wel voor het eerste, meest oostelijke raam van de trainingsruimte, vlak naast het water.

Ploegen gaan in startvolgorde te water. Vanaf het vlot wordt een aantal halen in oostelijke richting gevaren en daarna wordt rondgemaakt. Zonder stop wordt daarna opgevaren naar de start. Het passeren van de start wordt aangegeven door een baancommissaris. Er wordt een startverschil tussen de ploegen aangehouden van ongeveer 3 minuten.

De wedstrijd kan in drie categorieën gevaren worden, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar geslacht. De categorieën zijn C4X+, C2X+ en Wherry.

Van kilometer 4 tot 9 is inhalen feitelijk onmogelijk. Geef voorliggers hier de ruimte om door te kunnen varen. Gebruik hier in de smalle gedeelten twee peddels om de vaart erin te houden. Verder op de route zijn geen lange trajecten zonder inhaalmogelijkheid meer aanwezig.

De race wordt van start tot finish NIET als één doorgaande wedstrijd gevaren. Iets voor de Zouteveensebrug in Schipluiden, die zo laag is dat er niet onderdoor kan worden gevaren, wordt de tijd opgenomen. Ruim zes kilometer verder wordt opnieuw gestart in de Delftse Kolk. In deze zes kilometer zitten drie zeer lage bruggen en verderop smalle onoverzichtelijke passages.

In het traject zitten vele obstakels, zoals lage en/of smalle bruggen, palen, remmingwerken en een aantal smalle stukken vaarweg. Ploegen moeten de ploegen voor hen ruimte geven de obstakels ongehinderd te kunnen passeren, dus inhalen is alleen mogelijk buiten de gebieden van de obstakels. Buiten deze obstakel gebieden dienen de opgelopen ploegen oplopende ploegen ruimte te geven om in te halen. Er is gelegenheid genoeg om in te halen.

Voor de ploegen die deelnemen aan de prestatietocht geldt, dat zij gedeeltelijk een andere, even lange, route varen. Dit is een lus over de Vlotwatering. Het streven is dat de prestatietocht ploegen op dit andere gedeelte van de route varen als de wedstrijdploegen de prestatieroeiers inhalen. Het aantal in te halen prestatieploegen wordt hierdoor zo veel mogelijk beperkt.

De wedstrijd heeft een extra lus richting Voorburg. Bij het keerpunt net voorbij de Kerkbrug in Voorburg geeft een baancommissaris aan wanneer er kan worden gekeerd.

De finish is bij de trainingsruimte van RV De Laak. Vaar langs het verenigingsgebouw door tot het finishen wordt aangegeven door een baancommissaris en maak daarna pas rond.

Lever na afloop de startnummers en de kaarten weer in.

Versie 1.2, auteur: Kees van Maaren

Terug naar de algemene informatie pagina.

Logo klein