Het aanvragen van huurboten is reeds gestart.

We hebben al drie verzoeken ontvangen:

  • RV Pampus wil graag een C4 huren
  • RV Amenophis wil een C4 huren
  • RV de Doorslag wil een C4 huren

Toewijzing gebeurt op volgorde van aanvraag en beschikbaarheid. Tot twee weken voor het evenement hebben leden van RV de Laak voorrang bij toewijzing. Op 15 juni vindt definitieve toewijzing plaats en weten de aanvragers van een huurboot of deze beschikbaar is en definitief wordt toegewezen.

Je snel aanmelden met een huurverzoek kan dus meehelpen, want hoe eerder je je aanmeldt, hoe groter de kans op toewijzing.

Je kunt je verzoek doen door een e-mailbericht te sturen naar hbm@rvdelaak.nl

 

Categorieën: Inschrijven